Abrahamova poslední léta (Gn 25,1–18)

Abrahamova poslední léta (Gn 25,1–18)

23. 4. 2023

Bůh naplňuje své Slovo

V dnešním textu se podíváme na poslední léta Abrahamova života, na jeho pohřeb a na požehnání Abrahamova Boha, které dopadlo na Abrahamovy syny – jak na Izmaela, tak na Izáka.

Text kázání | Video